Nhận liên kết giới thiệu

Đăng ký BTCC và chia sẻ liên kết hoặc mã QR giới thiệu độc quyền

Đăng ký giới thiệu bạn bè

Người được giới thiệu cần phải đăng ký tài khoản thông qua liên kết / mã QR giới thiệu và giao dịch

Nhiều nhất 500USDT với mỗi người giới thiệu

Cao nhất 500USDT đối với mỗi bạn bè

Tiền thưởng giới thiệu của tôi

Số lượng giới thiệu (người)

--

Số lượng giới thiệu (người)

--

Tiền thưởng giới thiệu (USDT)
Lịch sử giới thiệu
Số tài khoản người được giới thiệuThời gian giới thiêuTrạng thái
------
Nội dung quy tắc chương trình ưu đãi

Thời gian chương trình: lâu dài Đối tượng tham gia: tài khoản thực

Thời gian hoa hồng có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày khách hàng được giới thiệu kích hoạt tài khoản

Tiền thưởng giao dịch: trong thời hạn của cách tính tiền thưởng, người được giới thiệu sau khi hoàn thành đăng ký và kích hoạt tài khoản giao dịch, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng tương ứng với USDT.

Lưu ý: mỗi khách hàng nhận được nhiều nhất 500USDT, không giới hạn số lượng giới thiệu. Mời càng nhiều, hoa hồng càng nhiều.

Những việc cần chú ý:

1. Người được giới thiệu nhất định phải thông qua liên kết hoặc mã QR giới thiệu độc quyền của người giới thiệu, nếu không thì sẽ không được xem là giới thiệu thành công và đồng nghĩa người giới thiệu sẽ không nhận được bất kỳ hoa hồng hoặc tiền thưởng nào thông qua chương trình này. Chỉ có tài khoản thật mới có liên kết hoặc mã QR độc quyền;

2. Cách tính số lot giao dịch: số lot đóng vị thế trong 60 ngày kể từ ngày người được giới thiệu kích hoạt tài khoản;

3. Tiền thưởng sẽ được phân phát vào mỗi thứ tư theo tuần tự nhiên (nếu là ngày lễ thì sẽ dời vào ngày làm việc tiếp theo)

4. Nếu trong thời gian chương trình diễn ra và phát hiện những hành vi vi phạm quy tắc nhận thưởng thì BTCC sẽ tự động hủy bỏ tư cách tham gia và nhận thưởng của khách hàng đó, đồng thời bảo lưu quyền truy đuổi.

5. Công ty chúng tôi có quyền bảo lưu quyền giải thích cuối cùng và có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho khách hàng.

Nhận liên kết giới thiệu

Đăng ký giới thiệu bạn bè

Nhiều nhất 500USDT với mỗi người giới thiệu

Tiền thưởng giới thiệu của tôi

Số lượng giới thiệu (người)
--

Số lượng giới thiệu (người)
--

Tiền thưởng giới thiệu (USDT)
Lịch sử giới thiệu
Số tài khoản người được giới thiệu
Thời gian giới thiêu
Trạng thái
--
--
--